Ons werk

OTM heeft samen met familie Kipterit in het voorjaar van 2017 een duidelijke en pragmatische activiteit bepaald die volledig past binnen de Missie & Visie van de stichting. In Achorichor, in het Pokot gebied, 30 km van Amudat, is een landbouwproject opgestart. De Pokot gemeenschap kenmerkt zich door een hoge mate van armoede en daardoor zijn vooral meiden en jonge vrouwen een makkelijk slachtoffer voor mensenhandel. Door de ontwikkeling van een duurzame oplossing waardoor de gemeenschap kan voorzien in eigen voedsel en voorlichting is het risico veel kleiner dat ouders hun kinderen over moeten geven aan de praktijken van mensenhandelaars. Daarnaast is gestart met het financieren van de opleiding van een jonge vrouw binnen de gemeenschap. Het doel is dat zij haar kennis en mogelijk verdienste in zal zetten binnen en voor de Pokot gemeenschap. In ieder geval is zij geen potentieel slachtoffer van mensenhandel meer. Het doel is om meer jonge mensen uit de Pokot gemeenschap financieel te kunnen ondersteunen in hun opleiding.

In de zomer van 2017 is een start gemaakt met het landbouwproject. De basis van het project bestaat uit de omheining van een stuk landbouwgrond, een waterpomp, een reservoir en de aanname van een projectmanager uit de Pokot gemeenschap. De vaste kosten hiervoor zijn gefinancierd uit het toen openstaande saldo van OTM.

De financiële middelen die worden ingezameld gaan naar:

-          De verdere ontwikkeling en het onderhoud van het landbouwproject;

-          Ondersteuning van opleiding van jonge mensen uit de Pokot gemeenschap.

  

Beleidsplan

 

Beleidsplan OTM 2023-2027

Beleidsplan OTM 2017-2022